LG High-Voltage Capacitor 0CZZW1H004B

  • $20.00
  • Save $4.42


PN: 0CZZW1H004B

Microwave LG  High-Voltage Capacitor (new)

Compatible Models: MVH1670ST , LMV1650ST , LMV1630ST , MV1502B , MV1501W , 

MV1610WW , MV1502W